Estellés, per tots els seus balcons, a 'La Ventana' (Cadena SER)

Estellés, per tots els seus balcons, a ‘La Ventana’ (Cadena SER)

Entrevista a Joan Batiste Muñoz i Jordi Puig, al voltant de la iniciativa ‘Estellés, per tots els seus balcons’, a ‘La Ventana’ (Cadena SER Comu nitat Valenciana), el 16 d’agost de 2013, a càrrec de Marina Vallés, a la ciutat de Gandia.