Custòdia agrària, un paisatge que alimenta. Clip

Custòdia agrària, un paisatge que alimenta. Clip

Per què un projecte de custòdia agrària?

La segona línia d’activitat humana al litoral, situada a la part interior de les zones turístiques i nuclis tradicionals de costa, concentra uns territoris que, fins fa poques dècades, mantenien una activitat agrària tradicional, que modelava paisatges d’alt valor cultural i biològic.

L’arribada del turisme i de l’activitat immobiliària trepidant, s’han anat traduint en l’abandó progressiu de l’activitat econòmica basada en la gestió agrària d’aquesta franja, esquitxada de zones d’agricultura o ramaderia intensiva.

Apareix llavors el deteriorament, la homogeneïtzació del paisatge, el destí com espai per a infraestructures, els efectes ambientals negatius a sòls,vegetació, aqüífers, cursos d’aigua i biodiversitat. Aquestes zones, humanitzades des de fa mil·lennis, es veuen greument alterades i repercuteixen negativament tant en la qualitat de vida de les seves poblacions properes com en els atractius complementaris per a l’activitat turística.

Les polítiques públiques afronten reptes enormes en tot l’àmbit rural de l’Estat espanyol. La difícil competitivitat en un món globalitzat, els majors atractius turístics d’altres zones o sectors econòmics, el poc prestigi social dels sectors primaris, representen dificultats que no s’aconsegueixen revertir.

La custòdia del territori treballa en la línia d’implicar a tots els agents privats en la sostenibilitat. Propietaris i gestors dels espais agraris, actuals o potencials, poden incorporar-se a la gestió responsable dels seus territoris i aconseguir suports socials des de diferents vessants, a través dels acords de custòdia.

La dinamització social que impliquen les tècniques de custòdia es pretenen utilitzar aquí per a que les poblacions situades a l’entorn, que han format part en bona part dels problemes descrits, puguin actuar com a clau de canvi en prendre consciència de la importància del bon manteniment dels territoris on viuen.

La conservació del paisatge, els positius efectes en la biodiversitat i els serveis ambientals que es deriven de les finques amb acord de custòdia del territori, es tradueixen en un valuós reconeixement social, en la promoció de productes diferenciats, en ajudes de voluntariat, en formació i intercanvi d’experiències, en nous sistemes de comercialització,… és a dir, en múltiples aliances socials, que poden sumar-se a les iniciatives públiques i aconseguir inclinar la balança per al manteniment i la recuperació de la zona agrària prelitoral.

Aquest projecte es duu a terme a la comarca de l’Alt Empordà i a l’illa de Menorca, amb la voluntat de facilitar la seva reproducció a d’altres indrets del litoral, també molt necessitats d’aquest canvi de dinàmica.

L’objectiu final és cercar la repercussió d’una sostenibilitat social, ambiental i econòmica per a les activitats agràries del prelitoral, de manera que puguin sostenir-se per les pròpies dinàmiques de mercat.

[+ info: custòdia agrària]